środa, 27 marca 2013

DZIEŃ SKUPIENIA W SIENNICY :)

      Siostry Kapucynki NSJ z Siennicy serdecznie zapraszają na kwietniowy Dzień Skupienia dla dziewcząt, który odbędzie się 6 kwietnia, w sobote. Zaczynamy o godz. 14.30 w naszym Domu przy ul.Szkolnej 2a. Przedmiotem naszych rozważań będzie nadal aspekt wiary w naszym życiu. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do s.Barbary na adres: s.barbara.kapucynka@gmail.com lub pod nr:257572217.  :)

niedziela, 3 marca 2013

Peregrynacja Matki Bożej


Drogie Siostry!

Chcemy podzielić się z Wami naszą radością z obecności Maryi w figurze Matki Bożej  Loretańskiej w naszej  Parafii w Siennicy. Peregrynacja figury jest inicjatywą ks. Biskupa Hosera
w diecezji  warszawsko-praskiej,
w ramach Roku Wiary. Peregrynacja rozpoczęła się 06.01.2013 roku
od dekanatu jadowskiego, Siennica jest  IV stacją dekanalną. Figura Matki Bożej przybyła do nas z dekanatu mińskiego 16.02.2013. Przywieźli ją strażacy, oni też wnieśli ją do Kościoła Parafialnego, po przywitaniu
przez ks. proboszcza Marka Kasprzaka. Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Senior – K. Romaniuk. W kazaniu ksiądz Biskup wyjaśnił, kim jest człowiek pobożny. Człowiek pobożny nikogo nie krzywdzi, nie czyni zła, jest wrażliwy na potrzeby innych, oddaje Bogu, to co boskie.
A co otrzymamy za naszą pobożność? Otrzymamy światło jak żyć, a sam Bóg zatroszczy się o ludzi pobożnych. We mszy św. uczestniczyło wielu Parafian, gości, pielgrzymów z Jadowa, oraz licznie obecne siostry Loretanki. Po mszy św. siostry z Żywego Różańca poprowadziły Różaniec (3 części) przeplatany śpiewami maryjnymi. Podczas Apelu Jasnogórskiego, ks. wikary – Robert, przybliżył historię powstania polskiego Loretto.
W niedzielę 17.02. w naszej Parafii gościliśmy ks. Biskupa Pomocniczego Marka Solarczyka, który rozpoczął wizytację. Ks. Biskup był witany podczas każdej mszy Świętej, na  koniec różne grupy składały sprawozdanie ze swej działalności. Ks. Biskup wygłaszał homilię podczas każdej mszy św. dzieląc się swoim doświadczeniem wiary. W sposób ciepły i serdeczny pokazywał owoce nawiedzenia w figurze Matki Boskiej Loretańskiej. W sposób przekonujący ukazywał również trudności jakie napotyka się w chwili porządkowania  swego życia wg planu Bożego. Nawiązując do Ewangelii z 1' niedzieli Wielkiego Postu, o kuszeniu Jezusa, ukazywał pokusy i działanie złego ducha, który chce przeszkodzić naszemu przybliżaniu się do Jezusa. Po południu, o godzinie 15.00, odśpiewałyśmy w parafii Koronkę do Miłosierdzia Bożego razem z obecnymi ludźmi i z naszymi dziećmi. Byłyśmy wszystkie obecne, co jest cudem!
O godzinie 16.00 odwiedził nas ks. Biskup Marek razem z ks. Proboszczem oraz ks. Emilem – sekretarzem ks. Biskupa. Przybył też do nas kleryk Piotr Domański. Pomodliliśmy się w naszej kaplicy, potem spotkaliśmy się
w naszym refektarzu na herbatę, ciasto i sałatkę owocową. Nasz mały Piotruś bardzo zainteresował się czapką ks. Biskupa pytając: „A cio to?”
Ks. Emil zrobił zdjęcie ks. Biskupa i Piotrusia w czapce biskupiej, które później umieścił na facebooku. Była to dla nas chwila radosnej rekreacji, podczas której dzieliliśmy się różnymi śmiesznymi sytuacjami z pracy katechetycznej. Wieczorem o godzinie 19.30 prowadziłyśmy Różaniec
z medytacjami, przed każdą tajemnicą czytałyśmy intencje, które ludzie składali do koszyka. Tajemnice Różańca przeplatane były pieśniami maryjnymi, s. Zuzanna grała na gitarze, a my śpiewałyśmy. W domu została z dziećmi jedna siostra. Organista również zaangażował się w czuwanie, cały czas był z nami. Nasze czuwanie zakończyłyśmy Apelem, ks. wikary udzielił błogosławieństwa po odczytaniu Aktu zawierzenia rodzin Maryi. W kościele siennickim jest bardzo zimno, ale wytrzymałyśmy. 
W niedzielę wieczorem przyjechała
do nas s. Anna z postulantkami.
W poniedziałek po mszy św.
o godzinie 7.00 zabrałyśmy figurę Matki Bożej do naszej kaplicy.
Od rana przychodzili ludzie, aby chwilę się pomodlić, zatrzymać się.
O godz. 11.00 odmówiłyśmy pierwszą część Różańca (bolesną).
O godz. 14.00 – część Radosną. Przyszło bardzo dużo ludzi (kaplica była pełna), o 15.00 – Koronkę
do Miłosierdzia Bożego, potem odwiozłyśmy  figurę Matki Bożej do parafii.
O godzinie 16.00 odśpiewałyśmy Nieszpory i pożegnałyśmy się
z Matką Bożą, która pojechała do następnej parafii w naszym dekanacie. Ludzie dziękowali nam za modlitwę, czuwanie, za piękny śpiew. Dla nas był to czas ogromnej łaski, u progu Wielkiego Postu Bóg dał nam możliwość pogłębionej modlitwy.

DEO GRATIAS ET MARIAE!
Siostry Kapucynki z Siennicy