wtorek, 9 marca 2010


Słońce świeci coraz mocniej, nastraja do lepszego życia. Śnieg rozpuszcza się powoli i nawilża ziemię. Nadszedł czas przycinania winnic… . A my razem z marnotrawnym Synem i miłosiernym Ojcem coraz głębiej wchodzimy w Wielki Post. Prowadzi nas nadzieja, że nasz starszy brat Jezus po raz kolejny odnajdzie nas, wykupi i przyprowadzi do Ojca. Chcemy podejmować wysiłek i współpracować z łaską, którą Bóg tak hojnie nas obdarza, chcemy odpowiadać na Jego wielką miłość, naszą małą wiernością.
Aby podejmować tę wspólną drogę nawrócenia, spotkałyśmy się w Piaskach w sobotę, przed 3 niedzielą Wielkiego Postu. Cieszymy się, że był z nami O. Piotr Stasiński i pomagał w zrozumieniu tego, jak ważną jest asceza w życiu człowieka, chrześcijanina, osoby konsekrowanej.
W konferencji, Ojciec Piotr przypomniał nam, że asceza jako systematyczna praca nad sobą jest niezbędna do rozwoju (J 12,24). Jest wewnętrznym wysiłkiem ludzkiego ducha, aby nie dać się porwać i pochłonąć różnym prądom zewnętrzności, ale zawsze pozostać sobą, zachować godność swego człowieczeństwa. Chodzi tutaj o uzyskanie takiej prostoty myśli, woli i serca, która jest nieodzowna, ażeby w swoim wewnętrznym „ja” spotkać się z Bogiem.
Asceza chrześcijańska jest konsekwencją udziału chrześcijanina w Misterium Chrystusa, zaś jej celem jest utwierdzenie się w zjednoczeniu z Chrystusem, a nie w pojedynczej cnocie.
-Dobrowolne wyrzekanie się przyjemności w pewnych dziedzinach życia, wzmacnia do walki z pokusami także w innych dziedzinach, przede wszystkim pychę i zmysłowość.
-Asceza pomaga uporządkować własny system wartości, umacnia wolność wyboru tego, co dobre i rezygnacji z tego co prowadzi do uzależnienia.
-Praktyka panowania nad sobą, nad potrzebami i kaprysami pozwala odróżnić potrzeby rzeczywiste od sztucznych.
-Asceza uzdalnia do radości z małych rzeczy, do cieszenia się codziennością, odkrywania w zwykłym życiu wartości niezwykłych.
-Życie ascetyczne owocuje wieloma innymi skutkami, np. większą sumiennością, wiernością obowiązkom, właściwym opanowaniem emocji, skutecznym podejmowaniem wyzwań i rozwiązywania problemów, także poprawą stanu zdrowia…
„Asceza jest niezbędnie potrzebna osobie konsekrowanej, aby mogła ona dochować wierności swemu powołaniu i iść za Jezusem drogą krzyżową”(VC38)
Jest także konieczna do budowania wspólnoty, jak uczy Instrukcja „Congregavit nos in unum” nr.22-24: „(…) Wspólnota bez mistyki nie ma duszy, natomiast bez ascezy nie ma ciała. Potrzebne jest współdziałanie między darem Boga i wysiłkiem osobistym, aby budować wspólnotę wcieloną, to znaczy nadać konkretny kształt łasce i darowi wspólnoty braterskiej.(…) Nie ma komunii bez ducha ofiary ze strony wszystkich.”
Jak też czytamy w VC20 „Od osób konsekrowanych oczekuje się zatem odnowionego i zdecydowanego świadectwa ewangelicznego wyrzeczenia i umiarkowania, wyrażającego się w braterskim stylu życia inspirowanym zasadami prostoty i gościnności, tak aby mógł być on również przykładem dla tych, którzy są obojętni na potrzeby bliźnich.”
Po wysłuchaniu tak zachęcającej konferencji spotkaliśmy się na wspólnej Eucharystii. Dziękowałyśmy Dobremu Ojcu za to, że przed 113 laty powołał do życia nasze Zgromadzenie i nadal utrzymuje nas w swojej Opatrzności. Oddawałyśmy Jego miłosierdziu nasze błędy i niedociągnięcia, i prosiłyśmy o światło oraz siły do wierniejszego pełnienia Jego woli.Po południu spotkałyśmy się w trzech grupach, aby porozmawiać o naszych codziennych zmaganiach, o ciągłym napięciu między niewiernościami i pragnieniem wierności. Zobaczyłyśmy, że asceza jest stałym elementem naszego życia. Ważne jest dla nas, abyśmy przeżywały ją świadomie dla pogłębienia jedności z Chrystusem. Wiemy, że pierwszym krokiem jest modlitwa, gdyż potrzeba nam światła i łaski, abyśmy mogły chcieć i działać, i szukać sposobów na to, by coraz ściślej zjednoczyć się z Chrystusem cierpiącym, ukrzyżowanym, chwalebnym i żyjącym na wieki.Zakończyłyśmy nasze siostrzane spotkanie w radości i dziękczynieniu, ufając, że to, czym Pan dotkną naszych serc stanie się treścią naszego życia.
s. Cecylia

poniedziałek, 8 marca 2010

Franciszku, dlaczego za Tobą?


W dniach 8- 12 lutego w Siennicy odbyły się tzw. rekolekcje powołaniowe, których motywem przewodnim było pytanie: "Franciszku, dlaczego za tobą?" W tym czasie wpatrywaliśmy się w postać św. Franciszka z Asyżu oraz przez pryzmat jego życia szukaliśmy własnej drogi.
Rekolekcje współprowadził o. Piotr Wrotniak wraz z s. Agnieszką Pilską i s. Magdą Sitkowską. To właśnie dzięki nim oraz ochoczej pomocy postulantek nasze rekolekcje mogły przebiec w tak ciepłej i wspólnotowej atmosferze. Ale przede wszystkim był to szczególny czas osobistego spotkania z Panem Bogiem w Jego Słowie, Eucharystii oraz adoracji. W tym czasie również obficie wylewała się łaska Ducha Świętego, który pozwolił stworzyć nam wspólnotę i dzielić się tym, czego On dawał nam doświadczyć.
Ku Jego chwale mogliśmy razem modlić się, rozmawiać, ale również śpiewać i tańczyć.
Szczerze ufamy, że te rekolekcje wydadzą obfite owoce i nauczą nas słuchać głosu Pana w naszym życiu.
I szczególnie za ten czas- chwała Panu!
Ola K.

wtorek, 2 marca 2010

Zimowiska na całego:)


W czasie ferii zimowych zorganizowałyśmy w Piaskach zimowisko dla dzieci z parafii. W tygodniu zajęć wzięła udział grupa ponad sześcdzieięcioosobowa dzieciaków ze szkoły podstawowej i młodszych. Najmłodsza uczestniczka Ola miała tylko 4 lata, a mimo to świetnie odnalazła się w wesołej gromadzie. W czasie zimowisk czekało na dzieci wiele atrakcji: wspólne, gry, zabawy, piosenki i konkursy. W poniedziałek przywitaliśmy gościa specjalnego s. Cecylię ze zgromadzeni Sióstr Białych, która opowiedziała nam o sytuacji w Afryce. Dzieci szczerze współczuły swoim rówieśnikom z Czarnego Lądu, ale tez wiele mogły się od nich nauczyć, jak chociażby docenienia tego, co mają. We wtorek odbył się Bal Karnawałowy w remizie w Piaskach. Muzykę puszczali prawdziwi DJ, a dzieciaki poprzebierały się za najróżniejsze postacie. Siostry i nowicjuszki, które uczestniczyły w zimowisku, przebrały się także za cztery pory roku. Oprócz konkursu na najpiękniejsze przebranie, był także konkurs na taniec na gazecie oraz z pewnym utrudnieniem: balonem miedzy głowami. Odbyło się przedstawienie o królu Dawidzie, na podstawie scenariusza opracowanego przez nowicjuszkę Zuzannę. W środę rozpoczęliśmy dzień od Mszy Św., gdyż właśnie rozpoczynał się Wielki Post. Potem, podobnie jak w czwartek podzieliliśmy się na grupy i każda grupa miała swoje zajęcia: gry i zabawy w bibliotece, zajęcia plastyczne lub sportowe. Wspaniałą atrakcją było wyjście na sanki, na pobliską górkę. Ostatniego dnia nastąpiły podziękowania ks. Wikaremu, młodzieży, która opiekowała się poszczególnymi grupami i zajmowała się także wyżywieniem oraz siostrom i nowicjuszkom. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom i dobroczyńcom, a szczególnie firmie „Betstal”, Mleczarni OSM Piaski, Straży Pożarnej, a także gorąco dziękujemy Dyrektorowi i Pracownikom MCK w Piaskach oraz Biblioteki za wsparcie i nieocenioną pomoc. Dziękujemy także wszystkim pojedynczym ofiarodawcom. Największą nagrodą dla nas były uśmiechy dzieci.

Siostry z Piask