czwartek, 9 czerwca 2011

Rekolekcje w Bieszczadach

Rekolekcje służą umacnianiu i pogłębianiu wiary. Codzienna Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, modlitwa brewiarzowa i obcowanie z przyrodą wprowadzają w klimat wyciszenia i pozwolą spojrzeć z innej perspektywy na Stwórce, na siebie samego i na drugiego człowieka. Wspólne wędrówki i zdobywanie szczytów, pozwolą namacalnie odczuć Bożą obecność i pomocną dłoń bliźniego. A głoszone konferencje przybliżą postać św. Franciszka z Asyżu i Jego umiłowanie Stwórcy. Tak oto wychwalał on Boga przed 800 laty:

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11).
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia

Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami
(por. Tb 8, 7)
(...) Chwalcie i błogosławcie
mojego Pana (por. Dn 3, 85)
i dziękujcie Mu,
i służcie z wielką pokorą.
"
(fragment Pieśni słonecznej).

Jeśli chcesz być wtedy z nami to weź ze sobą: Pismo św. śpiwór, wygodne buty, coś od deszczu i od słońca oraz najpotrzebniejsze rzeczy osobiste. Zgłoś swój udział i dołącz do nas!!!!

piątek, 3 czerwca 2011

Zaproszenie na pierwsze śluby


My, nowicjuszki Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, Barbara Łoboziak, Joanna Banasiak, Ewa Zagrodzka, wdzięczne Bogu za dar powołania, z sercem pełnym radości, informujemy, że w dniu 2 lipca złożymy naszą Pierwszą Profesję, w Lublinie w kościele Braci Mniejszych Kapucynów. Prosimy o modlitwę, abyśmy mogły osiągnąć doskonałą miłość w służbie Boga i Kościoła.